Trávník

Příroda dokáže být krásná. Snad každý se již ocitl v situaci, kdy si při pohledu na nádherně upravenou zahradu pomyslel: "Takovou zahradu bych chtěl mít." Prosluněná zahrada s perfektně střiženým živým plotem, upravenými záhony zdravě rostoucích květin a keřů a čerstvě posečený, sytě zelený trávník. Tak asi vypadá zahrada snů v naší mysli. A právě trávník je tím prvkem, který velkou měrou přispívá k dojmu perfektní zahrady. Trávník je jakousi vizitkou zahrady, která by měla vždy vypadat upraveně a být pýchou svého majitele. Proto, aby jste mněli perfektní trávník je nutné nejen jeho pravidelná údržba ale především v počátku jeho kvalitní založení.

K založení trávníku můžeme přistoupit v podstatě dvěma způsoby

a) výsevem trávníku, u něhož však musíme počítat s tím, že travnatá plocha získá požadované kvality až za určitou dobu, která trvá i několik měsíců či let.

Orientační cena kvalitního výsevu trávníku je: 55-65 Kč/1 m2 bez 21 % DPH 

Založení trávníku výsevem

Založení trávníku výsevem

 

b) položením trávníkových koberců, jež mají výhodu, že se v podstatě již za 1-2 týdny dají plně využívat. Jejich nevýhodou však je vyšší finanční náročnost.

Orientační cena: 195 Kč / 1m2 bez 21% DPH, (závisí na dané ploše a množství)

Položení trávníkových koberců

Položení trávníkových koberců

Položení trávníkových koberců

Cenu ovlivňuje především to, zda je nutné navézt substrát pro založení trávníku, který samozřejmě navýší cenu, v případě použití travních koberců cenu ovlivňuje také typ použitého travního koberce. Obecně lze říci, že čím větší je realizovaná plocha trávníku, tím nižší je pořizovací částka v závislosti na 1m2.