Údržba zahrad

Je často podceňována, ... je to chyba

Zabýváme se kompletní údržbou Vaší zahrady. Cena je do značné míry individuální, závislá na rozsáhlosti a náročnosti, dá se říci, že čím větší zahrada, tím nižší je cena v závislosti na 1 m2. Většinou se provádí buďto sezónní údržba – jaro, podzim (řez dřevin, ošetření trávníku, přihnojení), nebo celoroční údržba. Při celoroční údržbě jsou ceny smluvní a podstatně nižší než při sezónní údržbě. Rádi pro Vás připravíme individuální návrh údržby "na míru" Vaší zahrady.

Mezi základní námi nabízené služby patří: ořez okrasných a ovocných dřevin + jejich hnojení, údržba trávníku - provzdušnění, prořezání, přihnojení, sečení, pískování, odplevelení, dosev travního semene - dosypání mulčovací kůry do záhonů, pletí, dosazování rostlin.

Vertikutace trávníku

Vertikutace (vertikální řez) trávníku patří mezi základní regenerační opatření. Cílem je odstranění travní plsti a mechu z trávníku a provzdušnění svrchní části travního drnu.

Vertikutace trávníku

Vertikutace trávníku

 

V průběhu vegetace a v zimním období se ze zbytků pokosené trávy (v případě výhozu trávy nebo nekvalitně provedeném mulčování), plevele a mechu vytvoří ve vašem trávníku nepropustná vrstva. Tato vrstva nazývaná travní plsť může být i několik cm silná, zabraňuje pronikání vody a živin do půdy až ke kořenovému systému a zároveň brání výměně plynů. Vašemu trávníku tak hrozí udušení. Tato silná a nepropustná vrstva travní plsti má negativní vliv na zakořenění trávníku – kořenový systém nezakoření do hloubky, ale rozrůstá se do plochy.

Důsledkem toho trávník v suchých obdobích rychle vysychá. Travní plsť vytváří také příznivé podmínky pro vznik nebezpečných plísňových a houbových onemocnění. Vertikutace se provádí zpravidla jednou až dvakrát ročně (jaro a podzim).

Hnojení trávníku

Častým sekáním s následným sbíráním posekané hmoty stále odebíráme z půdy prvky rostlinné výživy, které slouží ke stavbě rostlinného těla (trav). Abychom doplnili živiny a dali impuls k novému zdravému růstu trav, je velmi důležité hnojit. Hnojení je důležité nejen pro růst trávníku, ale také pro jeho zabarvení, odolnost vůči sešlapání, přezimování, vývin kořenů, ale taky pro schopnost ubránit se plevelům.

Údržba soukromé zeleně

Údržba okrasných záhonů

 

Sečení trávníku

Jeden ze základních postupů v péči o trávník. Sečením udržujeme potřebnou výšku trávníku, která se odvíjí dle jednotlivých typů trávníku. Pravidelným sečením podporujeme odnožování travních jedinců a tím dosahujeme i dostatečného zárůstu a kvalitního vzhledu travnaté plochy.

Sečení travnatých ploch