Ostatní služby

DÁLE NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

1. Odklízení sněhu ze střech a komunikacích

2. Odborné stříhání ovocných stromů v zahradách

3. Kácení a ořezy stromů v zahradách, parcích, ve veřejných prostranstvích, ve školách

4. Sečení trávníku v zahradách, parcích, městech