Návrhy zahrad, studie zahrady

Po výstavbě rodinného domu je nutné upravit terén, případně osázet vzrostlými rostlinami a keři, na základě odsouhlasené studie zahrady.

Ke každé zahradě se snažíme přistupovat individuálně. Návrhy zahrad děláme pomocí počítačových programů nebo kreslíme ručně.

Tuto studii vypracujeme a po odsouhlasení se zákazníkem na ní navazuje samotná realizace zahrady podle schváleného nabídkového rozpočtu a Smlouvy o dílo.

Studie zahrady kreslená ručně ILUSTRAČNÍ - Petrem Sovou/ Zahradní designer

Půdorys zahrady

Boční pohled zahrady

Boční pohled zahrady

Studie zahrady kreslená v programu sadovnické projekce

Studie obsahuje

  • Návrh rozmístění zelené plochy (trávník)
  • Rozložení osázených ploch
  • Rozmístění dřevin kosterních
  • Umístění dřevěných doplňků (pergoly, hřiště, altány, nábytek)
  • Směr cest a odpočinkových míst
  • Nabídkový rozpočet
  • Osazovací seznam